Du görSkillnad

I Sverige finns ca. 7500 utbildade rektorer, varav

Uppdragkomplext

Dela erfarenheter och din syn på uppdraget

BesökBloggen

Om du arbetar med utbildningsfrågor

Välkommen!

Trevligt att du tittar in, nästa bra beslut är att registrera dig.

Att du hamnat här tyder på att du har ett allmänintresse i utbildningsfrågor. Om du registrerar dig så jobbar du antagligen som skolledare, en av Sveriges viktigaste chefer!

läs mer

Om

Webbplatsen

Min ambition är att skapa en mötesplats för skolledare. Denna webbplats är upprättad utifrån ett behov, som jag menar, finns bland oss. Ett forum där vi kan göra vår röst hörd behövs, som motvikt, till de diskussioner som förs kring hur vi bör och inte bör agera. Det är vi som skall föra dessa samtal. Vi måste ta makten över vår profession och ett första steg är genom erfarenhetsutbyte oss skolledare emellan.

LÄS MER

MYNDIGHETER

  • Skolverket styr och stödjer för en bättre skola. Skolverket är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten,... Read more
  • Skolinspektionen granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar över förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Målet är en... Read more
  • SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt... Read more
  • Myndigheten för yrkeshögskolan (Yh-myndigheten) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Vi analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft, beslutar vilka utbildningar som ska... Read more
LÄS MER

SENASTE

Se allt nytt

    Kalender


« Juni 2023 »
Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30