Om: Carl Hägerstrand

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Senaste inlägg av Carl Hägerstrand

Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet med uppdrag att bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Skolforskningsinstitutet....
Läs mer

Senaste kommentarer av Carl Hägerstrand

    Inga kommentarer av Carl Hägerstrand ännu.