Om: Carl Hägerstrand

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Senaste inlägg av Carl Hägerstrand

Komplext uppdrag

Sveriges rektorer ansvarar för att nära 1,4 miljoner elever får den utbildning de har rätt till. Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren. Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet...
Läs mer

Senaste kommentarer av Carl Hägerstrand

    Inga kommentarer av Carl Hägerstrand ännu.