Om: Carl Hägerstrand

I korta drag - • Statens befattningsutbildning för skolledare • Erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet • Erfarenhet av kvalitetsarbete • Pedagogisk universitetsutbildning • Erfarenhet och utbildning inom IKT

Senaste inlägg av Carl Hägerstrand

Senaste kommentarer av Carl Hägerstrand

    Inga kommentarer av Carl Hägerstrand ännu.