Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet, en statlig myndighet med uppdrag att bidra till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Skolforskningsinstitutet. Skriv ut...
Läs mer