Komplext uppdrag

Sveriges rektorer ansvarar för att nära 1,4 miljoner elever får den utbildning de har rätt till. Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren. Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet...
Läs mer