Forskning

Pedagogiskt ledarskap ”Hands on”

1. Uppmuntra genom att berömma. Låt medarbetare veta att du uppskattar deras insatser. Det bästa sättet att få andra att följa är att få dem att må bra och känna sig duktiga. Det är ett bra tecken på pedagogiskt ledarskap.

2. Pedagogiskt ledarskap är att leta efter det goda i andra människor och påminna dem om deras bra egenskaper. Ta tillvara varje tillfälle så kommer du att få se mer av det goda och mindre av det dåliga.

3. Pedagogiskt ledarskap är att lyssna till vad medarbetarna har att säga. Det som kan verka som allmänt gnäll kan kan utmynna i utveckling och konstruktivt framåtskridande.

4. Pedagogiskt ledarskap är att vara varsam när man tar upp misstag som gjorts av någon, att skapa en miljö där misstag är tillåtet så länge man lär av dem, ger medarbetare som vågar.

5. Pedagogiskt ledarskap är att vara tydlig med exakt vad som är gemensamma mål och att det är tydligt när målen nåtts. Medarbetares handlingskraft minskar när de inte vet var de har ledaren.

6.