Nå de nationella målen

de flesta är kvinnor. Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna
och övrig personal i skolan det övergripande ansvaret
för att skolans verksamhet som helhet inriktas
på att nå de nationella målen.

Inga kommentarer än.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentarer.