I skolan

Förskola
LEK, LÄR OCH UTVECKLAS TILLSAMMANS
Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Barnen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Barnen ska få möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Förskolan är en egen skolform och verksamheten kommer att omfattas av begreppen utbildning och undervisning. Undervisningen sker under ledning av förskollärare, men det kan också finnas annan personal för att främja barnens utveckling och lärande. Personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska. Det gör man till exempel genom att leka, samarbeta, måla, snickra och sjunga.
Grundskola
TÄNK STORT DRÖM STORT
Grundskolan, eller grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan, är obligatorisk i Sverige. Grundskolan och grundsärskolan består av nio årskurser. Sameskolan består av 6 årskurser. Specialskolan består av 10 årskurser. Varje läsår är uppdelat i två terminer, en höst- och en vårtermin. Alla barn som är bosatta i Sverige är skolpliktiga. Barn har skolplikt från höstterminen det år då barnet fyller sju år och huvudregeln är att skolplikten upphör vid utgången av vårterminen i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan). I Sverige börjar de flesta barn i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller 7 år. Det är också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 6 och vid särskilda skäl vid 8 år. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.
Gymnasieutbildning
Studieförberedande
Sed suscipit euismod eleifend. Donec non ligula nunc. Pellentesque molestie posuere metus nec faucibus. Nam velit nulla, malesuada quis commodo eu, interdum non libero. Etiam ligula nulla, imperdiet nec pulvinar sit amet, sodales sed diam. Maecenas imperdiet tellus at enim interdum et semper ante pharetra. Cras elit orci, rhoncus gravida convallis sit amet, molestie vitae leo.
Gymnasieutbildning
Yrkesförberedande
Sed suscipit euismod eleifend. Donec non ligula nunc. Pellentesque molestie posuere metus nec faucibus. Nam velit nulla, malesuada quis commodo eu, interdum non libero. Etiam ligula nulla, imperdiet nec pulvinar sit amet, sodales sed diam. Maecenas imperdiet tellus at enim interdum et semper ante pharetra. Cras elit orci, rhoncus gravida convallis sit amet, molestie vitae leo.
Vuxenutbildning
Sed suscipit euismod eleifend. Donec non ligula nunc. Pellentesque molestie posuere metus nec faucibus. Nam velit nulla, malesuada quis commodo eu, interdum non libero. Etiam ligula nulla, imperdiet nec pulvinar sit amet, sodales sed diam. Maecenas imperdiet tellus at enim interdum et semper ante pharetra. Cras elit orci, rhoncus gravida convallis sit amet, molestie vitae leo.
Universitet & högskola
Sed suscipit euismod eleifend. Donec non ligula nunc. Pellentesque molestie posuere metus nec faucibus. Nam velit nulla, malesuada quis commodo eu, interdum non libero. Etiam ligula nulla, imperdiet nec pulvinar sit amet, sodales sed diam. Maecenas imperdiet tellus at enim interdum et semper ante pharetra. Cras elit orci, rhoncus gravida convallis sit amet, molestie vitae leo.

Rekommenderar

slöjd

Expanderar den kreativa potentialen!

Alla har en kreativ sida, det gäller bara att finna den i vår personlighet

1
Formge och framställa

– Slöjdens material, verktyg/redskap och hantverkstekniker

2
Idéutveckling – Överväganden – Framställning – Värdering

– Slöjdens arbetsprocesser.

3
Forma din egen personlighet genom det egna skapandet

– Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.

4
Slöjdens betydelse i vardagen

– Slöjden i samhället.

– Slöjdämnet skapar variation och mångfald under skoldagen, ger en kunskapsbredd och därmed ökade valmöjligheter för eleverna. I synnerhet för dem som inte har möjlighet att prova på och utveckla den här typen av aktiviteter utanför skolan. – Säga vad man vill om svensk skola och vår, som det påstås, konstant sjunkande plats i kunskapshierarkin. När det gäller ett ämne är vi i alla fall en spjutspetsnation. Tillsammans med våra finska grannar är vi tveklöst världsledande – i slöjd!.