Komplext uppdrag

Sveriges rektorer ansvarar för att nära 1,4 miljoner elever får den utbildning de har rätt till. Rektorns ansvar har på olika sätt ökat och förstärkts de senaste åren.

Idag omfattar uppdraget allt ifrån det pedagogiska ledarskapet till ett både socialt och administrativt ansvar för bland annat budget, brandtillsyn, arbetsmiljön och ibland även samarbete med socialtjänst och polis.

Rektorn har med andra ord ett uppdrag som få ledare i motsvarande position inom andra yrkesområden har. En rektor är huvudansvarig för skol- eller förskoleverksamheten i sin helhet – samtidigt som det ingår i rollen att fungera som personal- och ekonomichef. Rektorn ska hålla utvecklingssamtal och löne­samtal, leda den pedagogiska utvecklingen av lärarnas undervisning och se till att alla elever får rätt förutsättningar att utvecklas.

Rektorn tvingas ofta balansera mellan å ena sidan det stora uppdraget med styr- och måldokument från staten, å andra sidan en budget som sätts på kommunal nivå. Det kan komma nya rikt­linjer från staten – samtidigt som kommunen kräver besparingar. Det ligger alltså en utmaning för rektorn i denna dubbla styrning: att knyta an det nationella uppdraget med de krav som kommunen eller annan huvudman och skolans verksamhet ställer.

Källa: ur.se