Tydlig

Pedagogiskt ledarskap är att vara tydlig med exakt vad som är gemensamma mål och att det är tydligt när målen nåtts. Medarbetares handlingskraft minskar när de inte vet var de har ledaren.

Inga kommentarer än.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentarer.