Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.

Stödet SPSM erbjuder kan handla om individens lärande, pedagogers arbete eller verksamhet och organisation. Den kompetens SPSM erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Kommentarerna är stängda.