The Flipped classroom – vad är det?

I klassrummet använder pedagogen en sokratisk metod för undervisning, där frågor och problem ställs och eleverna arbetar tillsammans för att besvara frågor eller lösa problemen. Pedagogens roll är att lyssna till samtal och samarbeta med elever och grupper

Flipped Classroom

Created by Knewton and Column Five Media

 

Inga kommentarer än.

Lämna en kommentar

Du måste vara inloggad för att lämna kommentarer.